Eerste schooldag

Een reis door het lichaam

De foto’s van bij het thema ‘een reis door het lichaam’ hadden jullie nog te goed van mij.

We maakten een skelet met wattenstaafjes:

We speelden een spelletje waarbij de kleuters aan het rad moesten draaien. Die botten mochten ze dan uit hun doosje nemen en op de juiste plaats op het mannetje kleven. Daarna ging het spelletje naar de spelletjeshoek waar ze het nog verder zelfstandig konden spelen.

We maakten ook een dictee over het lichaam. De kleuters moesten hierbij heel goed luisteren. Ze moesten goed luisteren naar welke kleur ze moesten nemen en welk lichaamsdeel ze met die kleur moesten inkleuren.

Het was ook fietsdag. Door de regen en omdat de kleuters zo snel fietsten zijn de foto’s een beetje wazig.
We hebben die dag 2 keer tussen de buien door gefietst. Een keer met juf Elien en 1 keer met juf Veerle tijdens de turnles. De kleuters hadden veel plezier!

Marlies kwam ons ook een verhaaltje vertellen over het meisje dat krullen had maar helemaal geen krullen wou. De kleuters waren heel flink en aandachtig.

Een reis door het lichaam

Deze week hebben we al heel wat geleerd over onze lichaamsdelen. We leerden het liedje ‘hé you kiekeboe!’ en we hebben ook al een aantal werkjes gemaakt:
– de kleuters moesten de handen tellen en er evenveel voeten naast kleven (tot 10).

We gingen op de speelplaats lichamen tekenen. De kleuters vormden groepjes van 2. Ze hebben elkaars lichaam getekend. Daarna gingen ze met verschillende kleuren krijt rond hun eigen lichaam.

In onze hoeken waren ook nieuwe spelletjes aanwezig:
– aan de blauwe tafel kunnen de kleuters een luistermemorie spelen. Er hoort steeds een
rood doosje bij een blauw doosje
– aan de gele tafel kunnen de kleuters de lichaamsbingo spelen en ook het spelletje
ringlding waarbij ze zo snel mogelijk gekleurde rekkertjes rond de juiste vingers
moeten schuiven.


Volgende week werken we nog een weekje verder rond het lichaam en rond de klank ‘m’.

Kermis!

De voorbije week hebben we gewerkt rond thema kermis. Morgen doen we nog 1 dagje verder. Donderdag starten we met een nieuw thema.

Tijdens thema kermis werden heel wat hoekjes verrijkt:
– In de cijferhoek lag het ijsjesspel waarbij de kleuters een cijfer of een getalbeeld moesten kiezen en daarna evenveel ponponnetjes op het ijsje moesten leggen met een pincet.
– In onze spelletjeshoek lagen 2 clowntjes met gaten in. De kleuters moesten zo snel mogelijk alle knikkers door de gaten laten rollen.
– eendjes vissen: op de onderkant van de eendjes hing een cijfer. De kleuters moesten het eendje dan in het bakje leggen met juiste getalbeeld.
– in de knutselhoek konden ze draaimolens schilderen of kleuren
– in de gang stond het ringwerpspel waarbij ze ringen moesten gooien over de staarten van de aapjes.

Marlies kwam met ons het eendjesspel spelen waarbij de kleuters moesten rollen met de dobbelsteen en evenveel eendjes in hun vijver moesten plaatsen. Daarbij hebben we vooral gelet op welke kleuters de getalbeelden al kunnen overzien (=onmiddellijk zien hoeveel bolletjes op de dobbelsteen staan zonder echt te tellen), of de kleuters juist tellen en of ze de begrippen meer en minder juist gebruiken.

We hebben ook heel veel geknipt. We oefenden om te knippen op een rechte lijn en op een gebogen lijn. Met al die geknipte stukjes, knutselden we een draaimolen. De kleuters moesten de stroken die ze geknipt hadden opkleven a.d.h.v. een patroon. Dat was veel en hard werken!

Op vrijdag gingen we met z’n allen naar de kermis. We mochten 4 keer op het molentje zitten en kregen daar bovenop ook nog een kaartje mee naar huis voor een gratis ritje!
De juffen waren na al die ritjes helemaal doorgedraaid. 😉

Hopelijk hebben jullie genoten van het kermisweekend!

De letteretalage!

De komende week werken we rond de klank ‘k’ in de klas.
Ga gerust op zoek naar spulletjes waar je kleuter de k in hoort. Deze mag je meegegeven naar school om in onze letteretalage te plaatsen.

Alvast bedankt voor alle spulletjes van de voorbije week met de ‘i’! Onze etalage stond helemaal vol. :p

Veel plezier op de kermis!

Terug naar school!

Het eerste thema zit er al op!
De kleuters gingen op verkenning in de hoeken en hebben ondertussen terug goed hun draai gevonden in de klas.

Er is de voorbije week al heel veel gepuzzeld. Een aantal kleuters gingen met een puzzeldiploma naar huis. In de letter- en cijferhoek werd ook hard gewerkt en de computerhoek ging ook voor het eerst open.

Aan de werktafel werd ook hard gewerkt:
– De kleuters maakten een werkje waarbij ze de potloden van kort naar lang moesten kleven.
– Ze gingen bij Marlies een lottospel spelen waarbij ze goed moesten kijken naar de verschillen in
de boekentassen.
– Ze maakten allemaal een tekening van een kindje.
– We gingen aan de slag met de methode van krullenbol. We oefenden de golven.

Volgende week gaan we aan de slag rond thema kermis!